Gmina Opatów

Zawiadomienie dla przedsiębiorców dot. składania wniosków o wpis do "Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarującymi odpadami"

20 lipca 2018

Ikona - informacja   W dniu 24 lipca mija termin składania wniosków o wpis do „Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami”.

    Wniosek o wpis do rejestru składa się w formie pisemnej poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestrowego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach. Wzór formularza zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego:

https://bip.slaskie.pl/sprawy_w_urzedzie/spis_procedur/ochrona_srodowiska_1/bdo-rejestr-podmiotow.html  

    Wpis dokonywany jest po stwierdzeniu że wniosek nie zawiera błędów formalnych w terminie 30 dni od jego złożenia. Dla każdego przedsiębiorcy tworzone będzie indywidualne konto w „Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami” – BDO. W zawiadomieniu o dokonaniu wpisu przedsiębiorcy otrzymują informacje o nadanym internetowym numerze rejestrowym oraz haśle dostępu do konta. Uzyskane hasło dostępu aktywne będzie tylko przez 30 dni i w tym terminie należy przeprowadzić pierwsze logowanie.

    Prowadzenie działalności związanej w gospodarką odpadami bez wpisu do rejestru lub nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzonych w związku z prowadzoną działalnością jest zagrożona administracyjną karą pieniężną w wysokości od tysiąca do miliona złotych. Kary te będzie naliczał Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Pliki do pobrania