Gmina Opatów

Informacja dla podatników podatku od środków transportowych

8 lutego 2018

Grafika - informacja    Przypomina się, iż termin złożenia DEKLARACJI DT-1, DT-1/A na podatek od środków transportowych oraz płatności pierwszej raty upływa z dniem 15 lutego 2018 roku.

    Zgodnie z art. 20a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U.2017,poz.1785) informuje się, że w roku 2018 stosuje się stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w roku 2017.

 

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek / Druki Deklaracji