Gmina Opatów

Zmiana studium zagospodarowania przestrzennego

6 listopada 2017

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatów (szczegóły w załącznikach).