Gmina Opatów

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

12 kwietnia 2017

Ikona - informacja     Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na 2017 rok.

    

Pliki do pobrania