Gmina Opatów

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Opatów

24 marca 2017

    Wójt Gminy Opatów ogłasza nabór Uczestników do udziału w projekcie pn.: „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Opatów" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

    Nabór zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 27 marca 2017r. do 7 kwietnia 2017r. Wypełnione dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Opatów. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pok. nr 5 (parter) lub telefonicznie 34 319 60 93 wew. 40

Informacje ogólne:

Wymagane dokumenty:
Deklaracja dotycząca udziału w projekcie wraz z załącznikami:

Wszystkie dokumenty powinny być uzupełnione, zaparafowane na każdej stronie i podpisane czytelnym podpisem.

Złożyć dokumenty może:

Kryteria naboru:

O zakwalifikowaniu się na Listę Uczestników projektu zadecydują 3 obligatoryjne warunki: termin złożenia dokumentacji; złożenie kompletu wypełnionej oraz podpisanej dokumentacji; brak zadłużenia wobec Gminy.

Lista podstawowa i rezerwowa Uczestników projektu:
Lista Uczestników projektu, z którymi zostaną podpisane umowy (w liczbie max do 100 obiektów) będzie umieszczona na stronie http://www.opatow.gmina.pl, tablicy ogłoszeń budynku Urzędu Gminy Opatów, wraz z listą rezerwową (w liczbie max do 50 obiektów).
Ilość instalacji w ramach naboru do projektu uzależniona będzie od ilości pozyskanych środków.

Szacunkowe koszty dostawy i montażu zestawów solarnych w trybie "zaprojektuj i wybuduj" w zależności od ich wielkości oraz liczby użytkowników:

Do kosztów każdego zestawu należy doliczyć podatek VAT (8% w przypadku montażu na budynku mieszkalnym lub 23% - montaż na gruncie, budynku gospodarczym).

Ostateczny koszt inwestycji w każdym budynku zgłoszonym do projektu określony zostanie dopiero po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego oraz po wykonaniu szczegółowego kosztorysu. Wówczas od tej kwoty liczony będzie poziom wkładu własnego właściciela budynku.

 

Logo RPO

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Baner- Kolektory

    Baner- Kolektory