Gmina Opatów

Raport z konsultacji społecznych projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże"

27 października 2016