Jesteś tutaj: Start

Strona główna

W związku z pomyłką w ustaleniu harmonogramu odbioru odpadów przez firmę Remondis Sp. z o. o. informujemy,
o zmianie terminu odbioru odpadów tj. papier i bio
w miesiącu luty i marzec z miejscowości Iwanowice Duże, Iwanowice Małe, Iwanowice-Naboków, Złochowice,
Zwierzyniec Pierwszy, Zwierzyniec Drugi.
W/w odpady odebrane będą 27 lutego i 27 marca zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem.

Zaktualizowany Harmonogram

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Informacja KRUS

Logo - KRUS    Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 01 grudnia 2020r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (np. z tytułu zatrudnienia) powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

    Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 17 listopada 2020 r. Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 01 grudnia 2020 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3 618 zł 30 gr,
  • 130% tego wynagrodzenia, tj. 6 719 zł 70 gr.

    Przeciętne miesięczne wynagrodzenie za III kwartał 2020 r. wynosi 5 168,93 gr.

7 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Informacja KRUS

Ogłoszenie o otwartym naborze lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) 2020

Ikona InformacyjnaBank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) w celu realizacji na terenie Gminy Opatów działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020

4 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o otwartym naborze lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) 2020
Powiększ zdjęcie

Zielona Pracownia

    Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach od kilku lat jest organizatorem konkursu na realizację pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach średnich.

    Projekt Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Złochowicach zatytułowany „Zielona ekobaza na Wesołej” został wyłoniony w drodze konkursu pn. „Zielona Pracownia 2020”. Dofinansowanie otrzymały projekty, które w znaczny sposób wpłyną na polepszenie warunków nauczania oraz wyróżniły się kreatywnością i pomysłowością w sposobie zagospodarowania pracowni.

3 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Zielona Pracownia

Komunikat Wójta Gminy Opatów o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Komunikat Wójta Gminy Opatów z dnia 30.11.2020r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

    Działając na podstawie § 6 Uchwały Nr 228/L/2010 Rady Gminy Opatów z dnia 29 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Zarządzenia Wójta Gminy Opatów Nr 0050.72.2020 z dnia 30 listopada 2020r.,

zapraszam organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach
projektu Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

1 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Komunikat Wójta Gminy Opatów o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Informacja

Ikona informacyjna    Zawiadamia się mieszkańców Gminy Opatów, że w dniu 24 listopada 2020 roku pomiędzy godziną 9.00 a 13.00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności dla wytypowanych powiatów/gmin na terenie województwa/głośny test syren/. W ramach treningu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający 3 minuty – oznaczający odwołanie alarmu.

23 listopada 2020
Czytaj więcej o: Informacja
Powiększ zdjęcie Zdjęcie%20poglądowe%20(fot.%20Pixabay)

Obostrzenia w związku z szybkim rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19

Informujemy wszystkich mieszkańców Gminy Opatów, że w związku z szybkim rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 na terenie całego kraju wprowadzone zostały w życie nowe obostrzenia nakazów i zakazów w poszczególnych strefach.

Proszę o zastosowanie się do niżej wymienionych zaleceń.

Od soboty tj. 17 października 2020r w Polsce zaczęły obowiązywać nowe obostrzenia wprowadzone przez rząd w związku z epidemią koronawirusa.

W czerwonej strefie, czyli obszarze z największymi restrykcjami, od soboty są 152 powiaty z 16 województw. W sumie 70 proc. ludności Polski obowiązują obostrzenia strefy czerwonej.

W sobotę wchodzi większość nowych obostrzeń w strefach żółtej i czerwonej. Od 19 października wchodzi zakaz organizowania wesel.

19 października 2020
Czytaj więcej o: Obostrzenia w związku z szybkim rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19