Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie Usuwanie%20azbestu%20-%20Grafika

Usuwanie azbestu - nabór wniosków na 2018 rok

    Wójt Gminy Opatów informuje mieszkańców, posiadających zdemontowane pokrycie dachowe z płyt azbestowych (eternitu) lub planujących demontaż tego pokrycia dachowego w 2018 roku, iż mogą ubiegać się o dofinansowane kosztów związanych z utylizacją azbestu.

Dofinansowanie obejmuje demontaż, transport i unieszkodliwianie płyt zawierających azbest, natomiast nie obejmuje dopłaty do nowego pokrycia  dachowego.

1 marca 2018
Czytaj więcej o: Usuwanie azbestu - nabór wniosków na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert

IkonaWójt Gminy Opatów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

1 marca 2018
Czytaj więcej o: Otwarty konkurs ofert
Powiększ zdjęcie Link%20do%20przyszłości.%20Zaprogramuj%20swoją%20karierę.

„Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę” - nauka kodowania w Opatowie

    Kodowanie, programowanie – to umiejętność uważana za jedną z ważniejszych kompetencji XXI wieku. Przydaje się nie tylko w branżach technologicznych, ale też w innych dziedzinach, niekoniecznie związanych z naukami ścisłymi. Ucząc się programowania lepiej poznajemy cyfrową rzeczywistość, która nas otacza, bardziej świadomie posługujemy się nowymi technologiami, a przede wszystkim - pewniej i bezpieczniej korzystamy z wszechobecnych elektronicznych urządzeń i usług.
    W Szkole Podstawowej w Opatowie działa Lokalny Klub Kodowania. To rezultat programu „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę." który prowadzi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Patronat nad nim sprawują Microsoft, Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Projekt dedykowany jest dzieciom i młodzieży z niewielkich miejscowości, do 100 tys. mieszkańców, i ma zachęcać do nauki kodowania, czyli podstaw programowania.

12 lutego 2018
Czytaj więcej o: „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę” - nauka kodowania w Opatowie

Informacja dla podatników podatku od środków transportowych

Grafika - informacja    Przypomina się, iż termin złożenia DEKLARACJI DT-1, DT-1/A na podatek od środków transportowych oraz płatności pierwszej raty upływa z dniem 15 lutego 2018 roku.

    Zgodnie z art. 20a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U.2017,poz.1785) informuje się, że w roku 2018 stosuje się stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w roku 2017.

8 lutego 2018
Czytaj więcej o: Informacja dla podatników podatku od środków transportowych
Powiększ zdjęcie Grafika%20-%20dostawa%20i%20montaż%20instalacji%20OZE

Nabór uczestników do udziału w projekcie dotyczącym dostawy i montażu instalacji OZE (fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych)

    Wójt Gminy Opatów ogłasza nabór Uczestników do udziału w projekcie dotyczącym dostawy i montażu instalacji OZE (fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych) na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Opatów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

    Nabór zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 05.02.2018 r. do dnia 19.02.2018 r.  Wypełniony wniosek należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Opatów.

Szczegóły oraz wnioski w załącznikach.

5 lutego 2018
Czytaj więcej o: Nabór uczestników do udziału w projekcie dotyczącym dostawy i montażu instalacji OZE (fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych)
Powiększ zdjęcie Grafika

Ocena I etapu dot. dofinansowania projektu „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Opatów”

    W załączniku zamieszczone zostały wyniki oceny I etapu dotyczące kwalifikowania się gminy Opatów do dofinansowania projektu „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Opatów”

    W związku z niezakwalifikowaniem się do podstawowej listy projektów do dofinansowania w konkursie nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-110/16 dla poddziałania 4.1.2 Odnawialne źródła energii - RIT Subregionu Północnego, informuję że Gmina Opatów składa do Instytucji Zarządzającej protest dotyczący oceny złożonego wniosku.

Bogdan Sośniak
Wójt Gminy Opatów

 

5 lutego 2018
Czytaj więcej o: Ocena I etapu dot. dofinansowania projektu „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Opatów”