ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, WPROWADZENIE ULGI W ZWIĄZKU Z KOMPOSTOWANIEM BIOODPADÓW, ZMIANA TERMINU ZAPŁATY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 grudnia 2020

Ikona informacyjna    Informuję, iż z dniem 1 stycznia 2021 r. zmianie ulega stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Stawka za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny będzie wynosić 26,00 zł miesięcznie od mieszkańca. Ustalono także częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1,00 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi  w sposób selektywny od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

    W związku z wprowadzeniem ulgi, od stycznia 2021 r. istnieje obowiązek wypełnienia i złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty(druki deklaracji dostępne są w siedzibie budynku Urzędu Gminy w Opatowie, oraz  na stronie www.opatow.gmina.pl w zakładce gospodarka odpadami).

    Od dnia 1 stycznia 2021 roku ulega zmianie termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami. Opłatę należy uiszczać do 20 dnia każdego miesiąca (czyli np. za miesiąc marzec opłatę wnosimy do 20 marca) z wyjątkiem opłaty za styczeń i luty 2021 r., którą wnosimy do 20 lutego.                 

   Wójt Gminy Opatów

mgr inż. Bogdan Sośniak