Nowe obostrzenia w związku z szybkim rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 na terenie kraju

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 października 2020

Informujemy wszystkich mieszkańców Gminy Opatów, o wejściu w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Rozporządzenie to jest odpowiedzią na szybkie rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 na terenie kraju i zawiera szereg nowych obostrzeń nakazów i zakazów w poszczególnych strefach.

Proszę o zastosowanie się do niżej wymienionych zaleceń wynikających z w/w rozporządzenia:

  1. Ograniczenie liczby osób (z wyłączeniem obsługi) biorących udział w przyjęciach ślubnych, konsolacjach, a także innych przyjęciach okolicznościowych do:

  • w strefach czerwonych limit – do 50 osób,

  • w strefach żółtych limit – do 75 osób.

  1. Obowiązkiem jest nakaz zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych zarówno w strefach czerwonych jak również w strefach żółtych.

  2. Ograniczenie w działalności punktów gastronomicznych, barów i restauracji w strefach czerwonych. Bary i restauracje w strefach czerwonych mogą być otwarte tylko do godz. 22:00 z wyjątkiem dostawy żywności i produktów wydawanych na wynos.

Jednocześnie rozporządzenie to:

Zakazuje do odwołania przedsiębiorcom i podmiotom organizacji dyskotek i klubów nocnych a także działalności polegającej na udostępnianiu miejsc do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub innych miejscach o zamkniętej przestrzeni.

Przywraca obowiązek przedstawienia na żądanie Policji zaświadczenia lekarskiego dot. zaburzeń w rozwoju, zaburzeń psychicznych lub innego dokumentu stwierdzającego niemożność lub trudność w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

Wprowadza minimalną odległość pomiędzy zgromadzeniami, która musi wynosić co najmniej 100 m.

Zwalnia z obowiązku zakrywania ust i nosa podczas przebywania na terenie lasu, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego albo plaży, gdy są to miejsca o podobnym charakterze.

Od 15 października przywrócone zostają godziny zakupów dla seniorów tzn. osób w wieku 60+ które w godzinach od 10 00 do 12 00 będą mogły dokonać niezbędnych zakupów.

W związku z nadal występującą tendencją wzrostową zakażeń – apelujemy do wszystkich mieszkańców gminy o bezwzględne przestrzeganie zalecanych zasad sanitarnych i higienicznych oraz o zachowanie dystansu społecznego.