„Rozbudowa stacji wodociągowej, ul. Słoneczna wraz z budową wodociągu, ul. Zakrzewska w miejscowości Waleńczów”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 czerwca 2020

    W dniu 16 czerwca 2020 roku została zawarta umowa na wykonanie rozbudowy stacji wodociągowej, ul. Słoneczna wraz z budową wodociągu, ul. Zakrzewska w miejscowości Waleńczów.

Umowę zawarto z firmą INSTALKAN s.c., Daniel Solecki, Dariusz Solecki z siedzibą ul. Długa 20, 98-330 Pajęczno

Kwota kontraktu po rozstrzygnięciu przetargu wyniosła 839 954,70 zł. Środki na sfinalizowanie tego zadania pochodzą z budżetu Gminy Opatów oraz pożyczki w części umarzalnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zakres robót:

 • demontaż istniejącego zbiornika wody pitnej V = 200 m³ oraz fundamentu;
 • wykonanie nowego fundamentu i montaż nowego zbiornika wody pitnej o pojemności V = 200 m³;
 • budowa kontenerowej pompowni wody z zestawem hydroforowym;
 • przebudowa istniejących przewodów wodociągowych wraz z budową nowych;
 • budowa drogi i placu na terenie stacji;
 • przebudowa ogrodzenia stacji wraz z bramą wjazdową i furtką;
 • wykonanie nowej instalacji zasilająco sterowniczej w obrębie stacji wodociągowej od ZKL umiejscowionego w ogrodzeniu;
 • budowa wodociągu  z rur PEHD Ø125/11,4mm łączonych za pomocą zgrzewania elektrooporowego, o łącznej długości 1.814,km;
 • budowa 7 szt. przyłączy z rur ciśnieniowych PE SDR11 PN16, łączonych za pomocą zgrzewania elektrooporowego, łączna długość przyłączy wynosi 1.694,0 m z czego 1.414 m zostanie wykonanych z rur Ø40/3,7mm a 280 m z rur Ø50/4,6mm;

Prace mają zostać wykonane do 30 września 2020 r.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie poglądowe (fot. Pixabay)

  Zdjęcie poglądowe (fot. Pixabay)