Budowa automatycznej stacji meteorologicznej przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie Powiatu Kłobuckiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 maja 2020

    Wójt Gminy Opatów informuje, że w ramach współpracy z Powiatem Kłobuckim oraz Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Puławach, na terenie działki ewidencyjnej nr 121/2 w miejscowości Iwanowice Małe, obręb Iwanowice Małe, stanowiącej własność Gminy Opatów rozpoczęto realizację działań związanych z budową automatycznej stacji meteorologicznej przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie Powiatu Kłobuckiego.

    Budowa stacji meteorologicznej w centralnej części Powiatu Kłobuckiego przyczyni się m.in. do dokładniejszego i szybszego przewidywania zagrożenia suszą rolniczą oraz wytypowania terenów, gdzie niedobór wody może być największy. Dane pomiarowe będą podstawą do określenia zasięgu suszy, co w efekcie będzie stanowiło podstawę do ubiegania się rolników o odszkodowania z tytułu „klęski suszy”.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Fot. poglądowa

    Fot. poglądowa