WAŻNA INFORMACJA!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 marca 2020

WAŻNA INFORMACJA!

URZĄD GMINY OPATÓW ORAZ
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
JEST NIECZYNNY DLA INTERESANTÓW DO ODWOŁANIA.

 KASA URZĘDU JEST NIECZYNNA!

(Wszelkie płatności proszę dokonywać przelewem elektronicznym, w banku lub na poczcie.)

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)
jest nieczynny do odwołania. 

 

Interesanci będą obsługiwani tylko w wyjątkowych sytuacjach
(np. zgłoszenie zgonu).

 

Kontakt z urzędnikami jest możliwy przede wszystkim elektronicznie lub telefonicznie. Działa poczta elektroniczna oraz będzie odbierana poczta tradycyjna.

Zachęcamy do załatwiania spraw za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP (www.epuap.gov.pl) lub SEKAP (www.sekap.pl)

Kontakt telefoniczny:

34 319-60-93
34 319-60-33

 E-mail:
sekretariat@opatow.gmina.pl

 Wykaz numerów wewnętrznych:

http://www.bip.opatow.akcessnet.net/index.php?idg=1&id=343&x=7