Mini forum Organizacji Pozarządowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 listopada 2019

    W dniu 7 listopada 2019r. w Sali OSP w Złochowicach z inicjatywy Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej z Częstochowy oraz Urzędu Gminy w Opatowie, odbyło się Mini forum Organizacji Pozarządowych. W spotkaniu wzięły udział organizacje pozarządowe działające na terenie tutejszej gminy, w tym Kluby Sportowe,  Koła Gospodyń Wiejskich, członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych, radni, sołtysi oraz mieszkańcy gminy.

    Było to pierwsze spotkanie, mające przybliżyć  organizacjom pozarządowym oraz mieszkańcom tematykę związaną z pozyskiwaniem dodatkowych środków na przedsięwzięcia na rzecz społeczności lokalnej.

Kolejne spotkanie, już w formie warsztatów, odbędzie się 10 grudnia 2019r., o czym poinformujemy w późniejszym terminie.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie