Apel do mieszkanców Gminy Opatów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 kwietnia 2019

Ikona informacyjnaNa podstawie art. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2018 r, poz. 620 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1161 ze zm.) a także art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. /tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1614/

Przypominam wszystkim właścicielom nieruchomości o obowiązku zapobiegania degradacji gruntów rolnych. Szczególną uwagę należy zwrócić na wykaszanie co najmniej raz w roku traw i zarośli, które stwarzają poważne zagrożenie pożarowe i powodują degradację gruntów rolnych. Jednocześnie przypominam o bezwzględnym zakazie wypalania traw. Za wykroczenie tego typu grożą surowe sankcje: art. 82 § 4 ustawy z dnia 20 maja 1971r. (tj. Dz. U. z 2018r. poz.618 z późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24 § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł.

Ponadto,  apeluję o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania na obszarach leśnych, ponieważ spadek wilgotności ściółki leśnej, zwiększa potencjalne zagrożenie pożarowe lasów.

Wójt Gminy Opatów
mgr inż. Bogdan Sośniak