„Wspólnie o Funduszach Europejskich”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 marca 2019
    Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu ofert Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pod nazwą „Wspólnie o Funduszach Europejskich”.
 
Konkurs skierowany jest do władz miejskich, instytucji publicznych, partnerów społeczno-gospodarczych, organizacji pozarządowych, w tym także Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze KGW.
 
    W konkursie można wnioskować o wsparcie w wysokości do 20.000 zł brutto. Kwota ta musi być przeznaczona na organizację wydarzeń informacyjno-promocyjnych poprzez realizację różnego rodzaju spotkań, konferencji, warsztatów czy szkoleń. Ponadto, będzie można liczyć na wsparcie Ministerstwa w postaci bezpłatnego udostępnienia publikacji, broszur tematycznych czy rollupów.
Pula środków przeznaczonych na konkurs to aż 800 tysięcy złotych.
 
Oferty w wersji elektronicznej można składać w dwóch turach:
  •  I tura – termin do 15 kwietnia 2019 r.
  • II tura – termin od 3 czerwca do 24 czerwca 2019 r.
Szczegółowe informacje pod adresem: