Komunikat dot. wykonania podłączenia instalacji domowych do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Iwanowice Duże

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 marca 2019

Ikona informacyjna

MIESZKAŃCY IWANOWIC DUŻYCH

Od dnia 14 marca 2019 roku istnieje możliwość podłączania domowych instalacji kanalizacji sanitarnej (ściekowej) do nowo wybudowanej  sieci według poniższych warunków.

 WARUNKI  WYKONANIA  PODŁĄCZENIA  INSTALACJI  DOMOWYCH
do  WYBUDOWANEJ  SIECI  KANALIZACJI  SANITARNEJ
w  m. IWANOWICE  DUŻE

  1. Połączenie instalacji domowych ze studzienką kanalizacyjną na posesji wykonuje każdy właściciel własnym kosztem i staraniem w terminie do 31 maja 2019 roku.
  2. Ww. prace muszą być zgłoszone do odbioru przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie, po czym nastąpi podpisanie umowy o odbiór ścieków komunalnych.
    Tel. : 34 319 62 59,  696 667 781,  534 266 650
  3. Dotychczasowe zbiorniki bezodpływowe (szamba) muszą być fizycznie oddzielone od wybudowanej kanalizacji.
  4. Właściciele posesji zostaną zobowiązani do poniesienia opłaty adiacenckiej.

 

 Wójt Gminy Opatów
/-/Bogdan Sośniak