Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla potencjalnych Beneficjentów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 października 2018

    Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla potencjalnych Beneficjentów zainteresowanych konkursem nr  RPSL.08.02.02-IP.02-24-058/18 w ramach Podziałania 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT Subregionu Północnego oraz konkursem nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-057/18 w ramach  Poddziałania 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Północnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 Termin spotkania: 17-10-2018 r.

Miejsce spotkania: budynek Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, sala nr 108

Rejestracja spotkania: 9.45 - 10.00

Godziny spotkania: 10.00 - 12.10

Szczególowe informacje na stronie:
http://fe.czestochowa.pl/page/4552,1-aktualnosci.html?id=11439