Wykaz części nieruchomości komunalnej budynkowej przeznaczony na wynajem w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 października 2018

Ikona informacyjna    Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018r poz. 121 z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Opatów oraz na stronie internetowej tut. Urzędu na okres 21 dni został wywieszony wykaz części nieruchomości komunalnej budynkowej położonej w Złochowicach przy ul. Wesołej nr 3 przeznaczony na wynajem w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.