Ocena I etapu dot. dofinansowania projektu „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Opatów”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 lutego 2018

    W załączniku zamieszczone zostały wyniki oceny I etapu dotyczące kwalifikowania się gminy Opatów do dofinansowania projektu „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Opatów”

    W związku z niezakwalifikowaniem się do podstawowej listy projektów do dofinansowania w konkursie nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-110/16 dla poddziałania 4.1.2 Odnawialne źródła energii - RIT Subregionu Północnego, informuję że Gmina Opatów składa do Instytucji Zarządzającej protest dotyczący oceny złożonego wniosku.

Bogdan Sośniak
Wójt Gminy Opatów

 

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Grafika

    Grafika