Ogłoszenie - stypendia dla uczniów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 września 2017

Grafika - Ogłoszenie    Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz uczniów szkół średnich zamieszkałych na terenie Gminy Opatów. Wnioski w tej sprawie są dostępne w  Urzędzie Gminy Opatów oraz na stronie internetowej gminy. Wnioski należy składać w terminie do 15.09.2017r. w Urzędzie Gminy Opatów, pokój nr 1 (kasa) lub pokój nr 9 (sekretariat).

     W przypadku wątpliwości co do sposobu wypełniania wniosku lub dołączenia odpowiedniej dokumentacji, prosimy o kontakt telefoniczny z tut. Urzędem Gminy tel. 34 319-60-93 lub 319-60-33 lub kontakt osobisty.