Przeciwdziałanie niskiej emisji – oferta Funduszu Ochrony Środowiska dla osób fizycznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 kwietnia 2017

    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza Program SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji" będący kontynuacją Programu Pilotażowego realizowanego w 2016 roku. W uruchamianym Programie Funduszu, podobnie jak w roku ubiegłym, o udzielenie dofinansowania w formie dotacji będą mogły się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

    Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w terminie od 15 do 26 maja 2017r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Funduszu). Wnioski złożone przed lub po terminie naboru nie będą podlegały rozpatrywaniu.

    Szczegółowe informację oraz regulamin i wzory wymaganych dokumentów znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:

http://www.wfosigw.katowice.pl/smog-stop.html

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

    "Smog Stop" - Ikona